همکاری با ما

مدیریت این مجموعه در نظر دارد پس از واگذاری واحد های تجاری و اداری این مجتمع از طریق رسانه های جمعی و فضای تبلیغاتی کشور نام امپراطور پایتخت را در کانون تبلیغات رسانه ای ایران قرار داده و آن را به عنوان اولین و بزرگترین گزینه برای تهیه و فروش قطعات یدکی ماشین های سبک و سنگین و راهسازی به همراه بازار ابزار آلات صنعتی در ایران مطرح نماید.

بدین منظور از همکاران فعال که به دنبال رشد و گسترش فعالیت خود می باشند دعوت به عمل می آید تا از این مجتمع بازدید فرمایند.