معرفی پروژه و مشخصات ساختمان

موقعيت استراتژيك مجتمع امپراطور پايتخت در يكى از بهترين مناطق تهران به لحاظ موقعيت و دسترسى قرار گرفته است. اين مجموعه در خيابان قزوين و درمجاورت اتوبان نواب قرار دارد كه وسايل حمل و نقل عمومى ازقبيل مترو و اتوبوس دست رسى به اين پروژه رو بسيار سهل و آسان نموده . واحد هاى تجارى […]