پارکینگ مجتمع تجاری

پارکینگ

در طبقات پارکینگ این مجموعه، فضای پارکینگ با ظرفیت 250 خودرو به همراه امکانات کاملا هوشمند، شامل: سیستم ایمنی اطفاء حریق بصورت مجزا برای هر خودرو سیستم های کنترل تردد شمارشگر پارکینگ هدایت اتوماتیک خودرو برای یافتن محل پارک مناسب بدون اتلاف وقت در 3 طبقه در نظر گرفته شده است.